Ιστορική Αναδρομή

Η Λατινική Επισκοπή Κεφαλληνίας ιδρύθηκε το 1207 επί Πάπα Ιννοκεντίου Γ’, ενώ το 1212 ιδρύεται νέα λατινική Επισκοπή στη Ζάκυνθο. Στις 11 Μαρτίου 1222 επί Πάπα Ονωρίου Γ’ οι δύο αυτές Επισκοπές θα ενωθούν με Αρχιερέα αυτών τον Επίσκοπο Κεφαλληνίας. Η Αρχιεπισκοπή Κέρκυρας ιδρύθηκε το 1267. Τόσο διοικητικά όσο και πνευματικά η Επισκοπή Κεφαλληνίας εξαρτώνταν από την Επισκοπή Πατρών ιδρυμένη το 1205, ενώ της Ζακύνθου από την Λατινική Μητρόπολη Κορίνθου ιδρυμένη αντίστοιχα το 1210 μέχρι και το 17ο αιώνα που θα υπαχθούν πλέον στην Λατινική Αρχιεπισκοπή Κέρκυρας. Στις 3 Ιουνίου 1919 ο Πάπας Πίος ΙΑ’ προσάρτησε στην Αρχιεπισκοπή Κέρκυρας τις Επισκοπές Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.

Η Αρχιεπισκοπή περιλαμβάνει όλα τα νησιά που άλλοτε αποτελούσαν αυτές τις Εκκλησιαστικές Επαρχίες. Δηλαδή την Κέρκυρα, τους Παξούς, Αντίπαξους, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλληνία και Ζάκυνθο. Στην Αρχιεπισκοπή Κερκύρας, Ζακύνθου - Κεφαλληνίας στις 18 Μαρτίου 1926 προσαρτήθηκε και η Ήπειρος.

Ο Επίσκοπος της Εκκλησιαστικής αυτής Επαρχίας φέρει τον τίτλο: Καθολικός Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας, Ζακύνθου - Κεφαλληνίας